Nazar Duası Iyi mi Okunması mümkün? Türkçe Ve Arapça Tefsiri… Nazara Karşı Okunan Yakarış Hangisidir?

 İnsanların birçoğu nazar duasını her olguya karşılık öğrenim görmektedir. Tam olarak nazarın ne olduğu da bilinmemektedir. Bazı kişilerin bakışlarıyla öteki kişileri negatif etkilediği İslamiyet’te kabul edilmiştir. Bunun adına da nazar denmiştir.
Nazar Duası Iyi mi Okunması mümkün?
 Nazar duasının Türkçe okunuşu şöyledir:
 Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnû. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.
 Nazar duasının Türkçe anlamı şöyledir:
 Şüphesiz inkar edenler Kuranı duydukları vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için asla kuşku yok o bir delidir diyorlar. Oysa Kuran alemler için sadece bir öğüttür.
 Nazar Duası Türkçe Ve Arapça Tefsiri
 Diyanet ve İslamiyette yer edinen Kuranı Kerimde nazar duasının ayetleri kalem suresinde yer almıştır. Kalem suresi nazar duası olarak geçmektedir. Bu yüzden de kurumlarda nazar duasının tefsiri kalem suresinde yer almıştır.
 Kalem suresi toplamda 52 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde inmiş olan bu sure adını birinci ayetinden almaktadır. Elkalem kelimesi birinci ayette geçmektedir.
 Bu sure Nün suresi olarak da bilinmektedir. Surenin ana konusunu Hz. Muhammed’in peygamberlik kanıtı ve müminler ile kafirlerin geleceği oluşturmuştur.
 Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerini ise Hz. Muhammet döneminde nazar duası olarak dile getirmektedir.
 51. ayette O inkarcılar Kuranı işittikleri vakit seni gözleriyle devireceklermiş benzer biçimde bakar kuşku yok o bir delidir derler cümlesi yer almıştır. Bu ayette yer edinen gözleriyle devirmek cümlesi göz değmesi nazarı olarak algılanmaktadır.
 52. ayet ve son ayette ise, oysa Kuran alemler için öğütten başka bir şey değildir cümlesi yer almıştır. Burada göz değmesine karşılık en iyi gelecek şeyin Kuran ayetleri olduğu vurgulanmıştır.
 Nazara Karşı Okunan Yakarış Hangisidir?
 Kalem suresi nazar ayeti olarak kabul edilmiştir. Kalem suresinin nazar ayeti olarak kabul gören ayetinde ise Kuran’da yer edinen her duanın nazara iyi gelebileceği açıklanmıştır.
 Naturel olarak da nazara karşı okunabilecek birden fazla yakarma bulunmaktadır. En fazlaca nazara karşı Hz. Peygamber’in de çevresindekilere okumuş olduğu Kalem suresinin 51. ve 52. ayetleri yer almıştır.
 Nazar duasının haricinde nazara karşı okunan dualar içinde Felak suresinin ve Nas suresinin iyi geldiği dile getirilmiştir. Nazara karşı Felak ve Nas suresi okunmaktadır.
 Nas suresinin anlamında sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o kurnaz vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden gerek insanlardan.
 Nas suresinin bu anlamında yer edinen gerek cinlerden gerek insanlardan cümlelerinde anlatılmak istenen cinlerin ve insanların fena gözlerinden doğabilecek zararlardan korunmak için Tanrı’a sığınma anlatılmaktadır. İnsanların fena bakışlarından doğan ise nazar olarak bilinmektedir.
 Felak suresinin anlamı da benzer bir anlam ile şunu içermektedir:
 Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü vakit gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset etmiş olduğu vakit hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
 Bu surede de yer edinen hasetlik, fenalık ve bundan doğabilecek nazar diye adlandırılan zarardan Tanrı’a sığınıldığı anlatılmaktadır. Bu anlamları ile nazara karşı bu sureler okunmaktadır.
 

Son Dakika Haberler